Doctors

Dr Tom Yerburgh – Male
MBBCh DFFP, Registered Wales 1987

Dr Jane Milson – Female
MBBS DRCOG DFFP MRCGP FRACGP, Registered London 1989

Dr Michelle Doidge – Female
BM BS 2011 Universities of Exeter and Plymouth

Dr Julie Burton – Female
MB ChB, Registered University of Aberdeen 1993

Dr Harriet Tucker – Female
GMC 7285470, BSc Hons. BM MRCGP 2017